Pinus sylvestris

Grove Den Pinus ylvestris

Al heel vroeg leefde het besef dat een verblijf in een omgeving met veel naaldbossen bijzonder heilzaam was voor mensen met een chronischeaandoening. Alle harshoudende gewassen zoals Dennenbomen worden als nuttig voor de mens beschouwd. Dennen zijn wintergroene naaldbomen uit de Pinaceae Familie. Als jonge boom is de vorm meer piramidaal, later krijgt de boom een vlakke kroon. De vorm kan overigens erg variëren, naar gelang de groeiomstandigheden, in zeer koude streken krijgen ze een mini vorm en wordt deze beïnvloed door de wind. De grove den is tweeslachtig. Je kunt in een boom zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen vinden. De dennenappels zijn onderdeel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Daarin groeien de zaadjes nadat bevruchting met pollen uit de mannelijke geslachtsorganen heeft plaatsgevonden.


Oorsprong Grove den in verre Oosten

In het verre Oosten, en dan met name in China, Korea en Mongolië, worden de helft samenwerking van de dennenboom al duizenden jaren gebruikt als aanvulling op voedsel en als medicijn. de pollen zijn in China beter bekend als “China Dragon” en worden veel gebruikt in de traditionele Chinese (kruiden)geneeskunst en worden beschouwd als een heilig en magisch Taoïstisch medicijn. Pollen zijn licht goudgeel van kleur en smaakten zoet zijn hierdoor aangenaam voor consumptie. De eerste documentatie over dennenpollen-tinctuur stamt uit de tijd van de Han Dynastie, ongeveer 2500 jaar geleden. Volgens de oude legendes werd ter inleiding en viering van de lente elk jaar de eerste dennenpollen oogst speciaal naar het keizerlijk paleis gebracht. De Pollen van den Den worden in China ook wel “de bron van de eeuwige jeugd” genoemd. Naast een spirituele en medicinale functie werd de Den voor veel andere doeleinden ook toegepast. Het timmerhout van de grove den wordt ‘Grenen’ genoemd.

 

Naamgeving Grove Den

In het Latijn heet deze plant Pinus Sylvestris. Pinus is een woord dat is afgeleid van het Keltisch woord ´pin´ wat ´rots´ beduidt. Oorspronkelijk groeide de grove den in bergachtige gebieden, die uiteraard eveneens rijk aan rotsen zijn. Sylvestris is een Latijns woord en betekent ´groeiend in het bos´. In het Nederlands kent deze boom een bonte verzameling volksnamen: gewone pijn, pijnboom, vliegden, dennenboom, Schotse spar, grenen boom, keenboom, mastboom, bosspor, harsboom, grove mast, dan, deel, deen, dein, den, din, grove spar, kienhout, mast, mastenpijn, mastenspar, noordse den, pijnboom, pijn appelboom, Schotse den, Schotse pijnboom, silvesterpijn, spar, sparre, sper, sperreboom en wilde pijnboom.


latere geschiedenis medicinaal gebruik Grove Den

Hippocrates, grondlegger van de geneeskunde uit het oude Griekenland, en Dioscorides, pionier der geneeskunde en kruiden wetenschap, mengden de naalden en de knoppen met honing om dit als medicijn bij verkoudheid, slijmvorming, keelpijn, hoest, jicht en reuma aan te wenden. Deze toepassingen worden onderschreven in de hedendaagse op wetenschappelijk onderzoek gestoelde fytotherapie. Rembert Dodoens, baanbrekende kruiden wetenschapper uit de 16e eeuw, gebruikte medicijnen op basis van grove den eveneens voor ziekten aan de longen, bij hoest en om lever en nier te ´openen´. Een positieve werking op de lever lijkt volgens de laatste onderzoeken inderdaad het geval te zijn. De grove den kreeg in Nederland een belangrijke plaats in de cultuur doordat het één van de bomen bleek die kan groeien op stuifzanden die zijn ontstaan na overbegrazing. Daardoor zijn er vele dennenbossen aangelegd, zoals op de Veluwe.

Genezende stoffen Grove Den

Van de grove den worden voorlopig vooral de pollen, gedroogde bladknoppen, bladscheuten, naalden, Schors en dennenappels gebruikt. Het flavonoïde rijke schors gebruiken is wellicht iets van de toekomst. In grove den zitten diverse essentiële oliën waaronder: alfa- en betapineen, limoneen, borneol en cadineen. Voorts bevat het bitterstoffen in de vorm van pinicrinen. Overige inhoudsstoffen zijn: hars, tanninen, gluciden, vitamine C, alfa- en betacaroteen, luteïne, neoxanthine, violaxanthine, boterzuur, valeriaanzuur en chamazuleen.
Divina Color is samen met meesters in de kruidenleer, therapeuten en marktpartijen druk bezig om de werkende stoffen in te zetten voor veel voorkomende aandoeningen. hier onder vallen onder andere: ADHD, ADD met varianten voor de dag en de nacht. Onderzoek naar de werking van de eerste recepten worden op dit moment uitgevoerd en de verwachtingen zijn hoog gespannen. 

Rob Vereijken verteld over de Grove Den
De grove den kreeg in Nederland een belangrijke plaats in de cultuur doordat het één van de bomen bleek die kan groeien op stuifzanden die zijn ontstaan na overbegrazing. Daardoor zijn er vele dennenbossen aangelegd, zoals op de Veluwe.

https://youtu.be/8DSWvigr6-Q